Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng tên giao dịch quốc tế Danafood.

Với lịch sử trên 30 năm kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực công ty đã đóng góp 1 phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực quốc gia.Cùng với xu hướng hội nhập quốc tế công ty ngày càng mở rộng sang các loại hình kinh doanh dịch vụ như : nhà hàng, cà phê, khách sạn và bar...và loại hình kinh dịch vụ bất động sản văn phòng cho thuê.Đội ngũ công nhân viên công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng không ngừng phấn đấu để đưa công ty lên 1 tầm cao mới.

   

Số lượt truy cập website : design logo

Copyright Danafood - 2008 - All rights reserved

Dịch Vụ               Lương Thực              Bất Động Sản

Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng tên giao dịch quốc tế Danafood.Với lịch sử trên 30 năm kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực công ty đã đóng góp 1 phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực quốc gia.Cùng với xu hướng hội nhập quốc tế công ty ngày càng mở rộng sang các loại hình kinh doanh dịch vụ như : nhà hàng, cà phê, khách sạn và bar...và loại hình kinh dịch vụ bất động sản văn phòng cho thuê.Đội ngũ công nhân viên công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng không ngừng phấn đấu để đưa công ty lên 1 tầm cao mới.


Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng - Tầng 16 Công viên phần mềm - Tòa nhà 02 Quang Trung Đà Nẵng

   HỆ THỐNG E-MAIL